Omega Logo

Akcjonariat

Wezwanie akcjonariuszy Omega SA do złożenia oświadczeń za rok 2020

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji – pobierz plik PDF