Omega Logo

O firmie

Domeną spółki Omega SA jest projektowanie oraz realizacja „pod klucz” nowoczesnych instalacji odsiarczania, odazotowania oraz odpylania spalin dla zakładów, które – produkując energię cieplną oraz elektryczną – zużywają węgiel kamienny oraz brunatny. Projektujemy oraz realizujemy również instalacje przeznaczone do produkcji nawozu organiczno-mineralnego Oskar (siarczan magnezu) wytwarzanego z udziałem osadów ściekowych (jednocześnie je zagospodarowując w procesie odzysku). Nawóz ten jest dopuszczony do stosowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W wyżej wymienionych dziedzinach wykorzystujemy własne opatentowane technologie. Aby przekazać naszym kontrahentom produkt o jak najwyższym stopniu zaawansowania technologicznego, dużą część wypracowanych przez naszą firmę środków inwestujemy w badania nad kolejnymi technologiami oraz w modernizację istniejących.

Mając na uwadze wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i związany z tym obowiązek wdrożenia nowych dyrektyw znacznie zaostrzających standardy jakości środowiska, już w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęliśmy prace badawcze nad stworzeniem efektywnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań dotyczących zmniejszenia emisji szkodliwych związków siarki, azotu oraz pyłu do atmosfery, a także rolniczego zagospodarowania osadów powstających w oczyszczalniach ścieków.

Proponowane rozwiązania umożliwiają dotrzymanie wymagań przepisów z zakresu ochrony środowiska, uwzględniając jednocześnie optymalne dostosowanie się do potrzeb naszych kontrahentów.

Działamy głównie na rynku polskim oraz czeskim i słowackim.

Wszystkie zadania zlecone przez kontrahentów, realizujemy „pod klucz” we współpracy z Biurem Studiów, Projektów i Realizacji Energoprojekt-Katowice S.A., firmą Ferind Jan Krajewski, Zakładami Azotowymi Tarnów S.A. oraz firmą Maltech s.c. T. Piłkowski W. Marciniak.