Omega Logo

Nawóz Oskar

Technologia produkcji nawozu organiczno-mineralnego Oskar

OMEGA SA opatentowała technologię produkcji nawozu organiczno-mineralnego Oskar z wykorzystaniem osadów ściekowych.

Osad otrzymany po biologicznym oczyszczaniu ścieków oraz częściowym odwodnieniu zawiera jeszcze wodę oraz pozostałą po odwodnieniu tzw. suchą masę, na którą składają się:

  • części organiczne pochodzenia biologicznego,
  • części nieorganiczne (sole, sole metali ciężkich, piasek).

Taki skład osadu w formie pierwotnej przeważnie uniemożliwia jego zastosowanie w rolnictwie jako nawóz i nadaje mu klasyfikację odpadu niebezpiecznego, który powinien być utylizowany poprzez odzysk lub termiczne przekształcenie.

Metoda produkcji nawozu Oskar daje możliwość wytworzenia pełnowartościowego nawozu stosowanego w rolnictwie i leśnictwie.

Dla wyprodukowanego tą technologią nawozu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 16 lutego 2012 r. wydało decyzję nr 289/12 (zmienioną decyzją nr 289a/12 z dnia 19 czerwca 2012 r.) pozwalającą wnioskodawcy na wprowadzanie nawozu organiczno-mineralnego do obrotu. Zgodnie z zapisami załącznika do ww. decyzji nawóz organiczno-mineralny można stosować na wszystkich rodzajach gleb, pod rośliny uprawy polowej oraz do nawożenia gleb przeznaczonych pod zalesienia, a także do stosowania w uprawach leśnych, m.in. do rewitalizacji gleb w szkółkach leśnych oraz do nawożenia drzewostanów nasiennych i plantacji nasiennych, jako źródło magnezu i siarki.

W przedmiotowej technologii nawóz produkowany jest z udziałem osadu magnezytu i stężonego kwasu siarkowego.

W reaktorze do odpowiedniej ilości osadu (stanowiącego około 50% całości wsadu) dodaje się magnezyt. Następnie podczas mieszania uprzednio przygotowanego wsadu dozowany jest z odpowiednią szybkością stężony kwas siarkowy 96%. Podczas dozowania kwasu zachodzi egzotermiczna reakcja zobojętniania kwasu i magnezytu, przez co cała zawartość reaktora osiąga temperaturę nieco powyżej 100°C. Wysoka temperatura powoduje pełną higienizację osadu w tym procesy denaturyzacji i destrukcji substancji biologicznych. Procesy zachodzące podczas mieszania pozwalają na ośmiokrotne zmniejszenie stężenia metali ciężkich zawartych w suchej masie osadu.

Proces produkcji prowadzony jest w taki sposób, aby powstający, w wyniku reakcji kwasu i magnezytu, siarczan magnezu nie został całkowicie wysycony wodą, co umożliwia jego granulowanie.

Powstała, w wyniku reakcji egzotermicznej kwasu i magnezytu, temperatura powoduje odparowanie wody z osadu, a powstała para wodna odprowadzana jest w wyniku wytworzonego podciśnienia z reaktora i neutralizowana w płuczce wodnej lub skraplaczu.

Powstały w procesie nawóz organiczno-mineralny, po zakończeniu wszystkich reakcji, jest studzony, granulowany oraz pakowany w worki lub opakowania typu big-bag.

Główne elementy instalacji produkcji nawozu organiczno-mineralnego:

  • reaktor,
  • układ rozładunku, magazynowania i przesyłu kwasu siarkowego,
  • układów rozładunku, magazynowania i transportu magnezytu,
  • układów magazynowania i transportu osadów ściekowych,
  • układów transportu, przesiewania i pakowania wytworzonego nawozu,
  • układ odprowadzania i neutralizacji powstałej w procesie produkcyjnym pary wodnej.

Nawóz Oskar

Nawóz organiczno-mineralny Oskar zawiera w swoim składzie siarczan magnezu o zawartości 16% MgO, siarkę o zawartości 29% SO3 oraz związki organiczne pochodzenia naturalnego, cennego źródła węgla organicznego o właściwościach stymulujących witalność roślin.

Większość polskich gleb jest uboga w te składniki lub zawiera je w formie trudno przyswajalnej dla roślin. Niedobory magnezu najczęściej pojawiają się w glebach lekkich, bielicowych i piaszczystych oraz brunatnych o niskim pH.

Gleby lekkie, przeważające na terenie Polski, są również ubogie w próchnicę, a tym samym w siarkę. Stosując nawóz Oskar, można w znaczący sposób poprawić jakość gleby, poprzez systematyczne dostarczanie magnezu i siarki. Z kolei masa organiczna poprawia strukturę gleby, zwiększa jej sorpcyjność i zatrzymuje wodę, poprawiając wilgotność podłoża i roślin, dlatego nasz produkt zapewnia polepszenie jakości uprawy i uzyskanie plonów na wysokim poziomie.

Proces produkcji nawozu OSKAR gwarantuje pełną higienizację użytego do produkcji osadu powiązanego z częściowym rozkładem związków biologicznych, przez co nawóz jest łatwo przyswajalny przez rośliny.

Proces przebiega w temperaturze powyżej 100oC, co jest wynikiem egzotermicznej reakcji magnezytu ze stężonym kwasem siarkowym. W jej wyniku powstaje siarczan magnezu o średnim stopniu uwodnienia. Niewielki nadmiar tlenku magnezu zapewnia lekką alkaliczność nawozu nie powodując zakwaszenia gleby.

Instrukcja stosowania pod uprawy nawozu Oskar na bazie osadu ściekowego.

Roślina Plon (t ha-1) Termin stosowania nawozu Dawka nawozu (kg ha-1)
Zboża ozime 3-5
5-8
Przed siewem lub wiosną po wznowieniu wegetacji 100-150
150-300
Zboża jare 3-4
4-6
Przed siewem lub pogłównie w okresie intensywnego wzrostu 100-150
150-200
Kukurydza na ziarno 4-6
6-10
Przed siewem lub pogłównie w początkowym okresie wzrostu 200-300
300-500
Kukurydza na zieloną masę 30-40
40-60
Przed siewem lub pogłównie w początkowym okresie wzrostu 150-200
200-400
Rzepak ozimy 2-3
3-4
Przed siewem lub wiosną po wznowieniu wegetacji 150-250
250-350
Burak 30-40
40-60
Przed siewem lub pogłównie w okresie intensywnego wzrostu 200-400
400-600
Ziemniak przemysłowy 20-30
30-40
Przed siewem lub pogłównie w okresie intensywnego wzrostu 150-200
200-300
Użytki zielone x Późną jesienią lub wczesną wiosną 150-300
Gleby pod zalesienie x Przed nasadzeniem 500-800
Nasadzenia leśne, iglaki x Późna jesień 300-500
Szkółki roślin ozdobnych x W okresie intensywnego wzrostu 200-400
Trawniki, zieleńce x W okresie intensywnego wzrostu 100-200